September 2020

Prosperitas Lente Dag

1.1

1.2

 

 


Desember 2019

Prosperitas besoek aan Fedsas in Bloemfontein

 

dec1

dec2

 

Prosperitas het weer hulle jaarlikse besoek afgelê by Fedsas se hoofkantoor in Bloemfontein om die vooruitsigte vir gesamentlike projekte in 2020 te bespreek met Paul Colditz en Jaco Deacon.

Ons het ook totsiens gaan sê vir Ona Heckroodt wat aan die einde van Desember 2019 afgetree het om dankie te sê vir al haar ondersteuning en behulpsaamheid.  Ons wens haar alle voorspoed toe met die nuwe lewensfase.

 

 


Junie 2019

Prosperitas Omgee Projek

1

3

Prosperitas en hul werknemers het in samewerking met die Baptiste Kerk Pretoria-Noord deelgeneem aan hulle jaarlikse projek “God of the City Outreach” waar ons ‘n bydrae gemaak om Komberse aan te koop vir hawelose mense.

Die projek is gedurende die 2de week van Junie geloods en op 25 Junie 2019 is die komberse uitgedeel aan die haweloses.

Ons wil net weereens vir al die personeel wat deelgeneem het aan die projek bedank vir hulle bydraes


Maart 2019

Prosperitas Gee Om Projek 2018 en Vrystaatbesoeke

image1

image2

 

Daar is aan die einde 2018 weer ‘n Prosperitas-Gee-Om projek geloods waar tydens Prosperitas vir die Sentrale Volkskool se koshuis in Kroonstad fondse ingesamel het.   Alle bydraes wat deur die personeel gemaak is, is soos altyd ge-ewenaar deur Prosperitas.

‘n Bedrag van R4 100-00 ingesamel is vir Sentrale Volkskool in Kroonstad en die oorhandiging is op 20 Februarie 2019 gedoen en bygewoon deur die Skoolhoof en Beheerliggaamlede by die skool.
Die fondse gaan aangewend word vir behoeftige leerlinge in die skool se koshuis.  Daar is ‘n groot behoefte vir skoolklere en toiletware vir die kinders.

Prosperitas het ook besoek afgelê by Fedsas se hoofkantoor in Bloemfontein om die opleidingsessies wat vir 2019 in die vooruitsig gestel is te bespreek met Paul Colditz en Jaco Deacon.  Die verskillende provinisale bestuurders gaan die opleidingsessies fasiliteer en die onderwerpe wat bespreek gaan word sal bepaal word volgens die behoeftes in die verskillende streke.

Prosperitas het ‘n uitnodiging ontvang van die Voorsitter, Mnr Klaas Moos van Heatherdale Secondary School in Heidedal, Bloemfontein om op Donderdag, 21 Februarie 2019 ‘n voordrag te lewer insake skuldinvordering tydens ‘n opleidingsessie wat deur Chris Verhoef en Michael Comaans van die Fedsas Provinsiale Kantoor in die Vrystaat gefasiliteer is.

Die geleentheid is bygewoon deur die volgende 7 skole:

•    Heatherdale Secondary School
•    Credence Primary School
•    Petunia Primary School
•    Olympia Primary School
•    Heide Primary School
•    Dr Blok Primary School
•    Joe Solomon Primary School

Die sessie is deur 30 mense bygewoon en die gehoor se reaksie was baie positief gewees ten opsigte van Prosperitas.

image3

 


 

Augustus 2018

Fedsas Beheerliggaamopleiding 2018 en die SOS-Kongres 2018

20180905 NEWS

20180619 070503

Prosperitas het vanaf 10 April tot einde Mei 2018 Beheerliggaamopleidingsessies bygewoon in die volgende provinsies wat deur Fedsas gefasiliteer is om die nuwe verkose beheerliggaamlede op te lei:

•    Gauteng
•    Mpumalanga
•    Limpopo
•    Noordwes
•    Vrystaat
•    KwaZulu Natal
•    Weskaap

Die bywoning van die opleidingsessies was baie suksesvol en insiggewend en het verskeie raakpunte aangeraak.

Prosperitas het hierdie jaar vir die eerste keer die SOS-Kongres bygewoon wat by die St George Hotel in Doornkloof, Centurion aangebied is deur Solidariteit en Helpende Hand.   Die kongres is deur skoolhoofde en onderwysers van Gauteng en omliggende gebiede bygewoon.  
Die program het voorsiening gemaak vir die volgende afdelings:  Afrikaans Huistaal, Wiskunde, Wiskunde Geletterheid, Tegniese Wiskunde, Lewenswetenskappe, Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde, Tegnologie, Leierskap en talle alle ander opvoedkundige sake.

Die aanbieders wat die sessies gefasiliteer het, het hulle uitstekend van hulle taak gekwyt. 

Dit was ook ‘n gulde geleentheid vir ons om meer betrokke te kon raak by ons skole.


Maart 2018

Prosperitas Vrystellings Opleidingsessies 2018

AWA0001

 125422

Prosperitas het ‘n tweede vrystellings opleidingsessie op 13 Maart 2018 by die Hoërskool in Kroonstad (Blouskool) aangebied in samewerking met Fedsas.  

Die opleidingsessie is in deur 70 mense bygewoon het wat bestaan het uit Skoolhoofde, Beheerliggaamlede en die finansiële personeel van skole in die Kroonstad omgewing.

Die aanbieder Suzaan Mellet van Fedsas het die sessie gefasiliteer en soos altyd het sy haar baie goed van haar taak gekwyt.

Hou gerus ons webwerf dop vir meer inligting oor nog Opleidingsessies wat deur Prosperitas aangebied gaan word in die toekoms.

 


Februarie 2018

Prosperitas Vrystellings Opleidingsessies 2018

20180220 web

Prosperitas het ‘n suksesvolle vrystellings opleidingsessie in Pretoria aangebied op 20 Februarie 2018 in samewerking met Fedsas.  Die opleidingsessie spruit voort uit navrae wat ons by die skole gekry het insake vrystellings.

Die opleidingsessie is in deur 80 mense bygewoon het wat bestaan het uit Skoolhoofde, Beheerliggaamlede en die finansiële personeel van skole.

Die aanbieder Suzaan Mellet van Fedsas het ‘n uitstekende sessie aangebied en sy het haar baie goed van haar taak gekwyt.

Nog opleidingsessies rakende Vrystellings is in die vooruitsig en een is alreeds geskeduleer vir 13 Maart 2018 wat in Kroonstad by Hoërskool Kroonstad (Blouskool)  aangebied gaan word.

Hou gerus ons webwerf dop vir meer inligting oor die volgende Opleidingsessies wat deur Prosperitas aangebied gaan word.

 


Oktober 2017

Prosperitas Vrystellings Opleidingsessies 2017

20170918 094354

 

Na suksesvolle opleidingsessies wat Prosperitas in Maart en Mei 2017 vir skole aangebied het, het dit uit die terugvoer van die skole geblyk dat daar ‘n groot behoefte is om meer inligting rakende vrystellings te bekom.

Ons het toe in samewerking met Fedsas by twee skole werksessies geskeduleer:

•    Laerskool Bakenkop in Centurion op 18 September 2017
•    Van Brakel Stoor Padstal in Caledon op 20 September 2017

Die opleidingsessies is deur 62 mense bygewoon wat bestaan het uit Skoolhoofde, Beheerliggaamlede en die finansiële personeel van skole.

Die tema was “Vrystellings Opleiding” en die skole is uitgenooi om al hulle probleme en vrae na die opleidingsessie te bring sodat dit bespreek kon word en oplossings gevind kan word.

Die aanbieder Paul Colditz van Fedsas het die gehoor aan sy voete gehad en weereens ‘n uitstekende aanbieding gedoen.

Die terugvoer wat ons vanaf die skole ontvang het, is dat die besprekings baie waardevol en positief was.

 


September 2017

PROSPERITAS EN HOëRSKOOL LANGENHOVEN VIER SEKRETARESSE DAG 2017 SAAM MET REFENTSE

20170906 120424

‘n Baie suksesvolle sekretaresse dag funksie is in September deur Hoërskool Langenhoven aangebied.    Die skool is een van Prosperitas se groot kliënte vir die afgelope paar jaar al en ons woon die funksie elke jaar by.  Prosperitas het soos in die verlede die skool ondersteun en die funksie was baie suksesvol met “Refentse” as gaskunstenaar.  Baie van Prosperitas se kliënte woon ook die funksie by en dit bied ons klientbestuurders ‘n gulde geleentheid om te netwerk onder ons kliënte.

Refentse, wat in 2017 ‘n paar Ghoema toekennings ontvang het, het die dames vermaak met sy sang.   Almal in die gehoor is betrek tydens sy optrede en verskeie prystrekkings is gedoen waar die dames pryse kon wen.
Dankie Hoërskool Langenhoven vir weereens ‘n onvergeetlike dag wat ons saam met julle kon deel.

 


Augustus 2017

Prosperitas Opleidingsessies 2017

HS EMPANGENI1 HS KROONSTAD14


Prosperitas het hierdie jaar weer 6 suksesvolle opleidingsessies in die volgende provinsies aangebied vanaf 13 Maart tot 29 Mei 2017 in samewerking met Fedsas en Principal Software.

  • Bloemfontein & Kroonstad, Vrystaat
  • Pothefstroom, Noordwes
  • Pretoria, Gauteng
  • Paarl, Wes-kaap
  • Empangeni, KwaZulu Natal

Die opleidingsessies is in totaal deur 250 mense bygewoon het wat bestaan het uit Skoolhoofde, Beheerliggaamlede en die finansiële personeel van skole.

 Die tema was: “Wat is my rol by die skool. Waar pas ek in, en hoe lyk my stelsels, prosesse en verslagdoening.”

Die aanbieders Riaan van den Bergh van Fedsas en Daan Pretorius van Principal Software het hulle baie goed van hulle taak gekwyt en uitstekende aanbiedings gedoen.

Nog 2 opleidingsessies rakende Vrystellings is geskeduleer vir 18 en 20 September hierdie jaar en hulle gaan onderskeidelik in Pretoria en Caledon in die Wes-kaap aangebied word. Die opleidingsessies spruit voort uit navrae wat ons by die skole gekry het na die laaste opleidingsessies en ons het gesien dat daar 'n behoefte by die skole is om meer inligting rakende Vrystellings te bekom.

Hou gerus ons webwerf dop vir meer inligting oor die volgende Opleidingsessies wat deur Prosperitas aangebied gaan word.


November 2016

nuus1


PROSPERITAS EN HOëRSKOOL LANGENHOVEN VIER SEKRETARESSE DAG 2016 SAAM
STEVE HOFMEYR

Hoërskool Langenhoven hou elke jaar ‘n groot funksie met sekretaresse dag. Die skool is een van ons groot kliënte en daarom is Prosperitas  die afgelope paar jaar betrokke by die funksie en woon dit elke jaar by. Hierdie jaar was geen uitsondering nie.  Prosperitas het weereens die skool ondersteun en dit was een groot suksesvolle funksie met “Steve Hofmeyer”. Baie van Prosperitas se kliënte woon dit elke jaar by en daarom neem ons die kliëntbestuurders van Prosperitas elke jaar om sodoende op ‘n sosiale vlak met ons kliënte te kuier.

Steve het die dames wat oraloor van Pretoria gekom het aan sy voete  Hy was deel van die gehoor en het almal betrokke gehad Die skool gee ook elke jaar verskeie pryse waarvoor die dames elke jaar baie dankbaar is... Weereens dankie aan Hoërskool Langenhoven vir ‘n onvergeetlike dag.

Fedsas Beheerliggaamopleiding 2018 en die SOS-Kongres 2018

Kant Menu2 1

Kant Menu2 1

Kant Menu1 1

Kant Menu3 1

Kant Menu4 1

Betalingsooreenkoms

Indien u wil betaal met 'n debietorder voorsien ons asseblief van die volgende deur die voltooiing van alle relevante inligting!

of

Skakel ons gerus op 0861776777

Kontak Besonderhede

Vir meer inligting kontak ons op
086 177 6777

Ons kantoor is soos volg
Maandag - Vrydag 7:30 - 16:30

admin@prosperitas.co.za

Werks Geleenthede

Ons is tans opsoek na die volgende persone:

Call Centre Manager
Debt Collectors
Office Manager

Indien jy belangstel en enige ondervinding het kontak ons gerus!